Gör flytten med barn smidig

Att flytta är ett stort projekt och att dessutom flytta med barn gör det ännu större. Men det finns vissa saker som du kan göra för att effektivisera flytten och göra den så bra som möjligt för hela familjen. För att få mer tid till både flytten och för att kunna hjälpa ditt barn att klara av processen är det en god idé att delegera saker. Att ta hjälp med flyttstädning och flytthjälp är något du kan göra för att underlätta. Gå in på https://qleano.se/ för att läsa mer om vad som ingår i en flyttstädning. Flyttstädning är en sak som tar enormt mycket tid i anspråk om du ska göra den själv. Det är enkelt att boka både flyttstäd och flytthjälp på https://qleano.se/ om du är intresserad.

Ha en dialog med barnet om flytten

För barn kan många känslor komma upp i samband med en flytt. Det är bra om du som förälder hörsammar detta för att kunna hjälpa barnet. Det är lätt som förälder att fastna i och endast fokusera på logistiken men genom att lyssna och hjälpa ditt barn kan flytten bli bra för alla parter. Barn är anpassningsbara och skaffar lätt nya vänner men trots det kan en flytt riva upp saker som skapar oro och rädsla.

Berätta om flytten i tid

Hur barnet påverkas av en flytt beror i mångt och mycket på barnets personlighet och ålder på barnet. Barn som är yngre än sex år har en begränsad förmåga att förstå saker och kan ta en flytt lättare än ett äldre barn. Det är bra att i god tid berätta för barnet om flytten och involvera barnet i processen. Då hinner barnet bearbeta det som komma skall och är bättre förberedd på förändringen. Om det nya hemmet ligger i närheten av det gamla kan det vara en bra idé att ta med barnet dit för att titta.