Så får ni förskolan att synas

Det kan tyckas som något obetydligt hur en hemsida eller en logga ser ut, men faktum är att det spelar roll. Även verksamheter som förskolor och ålderdomshem kan ha nytta av grafisk design. Det spelar egentligen ingen roll om verksamheten är privat eller drivs i kommunal regi.

För att nå ut på bästa sätt och locka nya kunder till er verksamhet behöver ni utveckla er varumärkesidentitet och en designbyrå Stockholm kan hjälpa er med detta. Klingit arbetar med kunder över hela Sverige och kan hjälpa till med såväl webbdesign som grafisk design och varumärkesidentitet.

Höj verksamhetens visuella identitet

Klingit är designbyrån som bland annat arbetar med ett varumärkes synliga delar som till exempel förskolans logotyp, hemsidans design, bilder och typografi. Genom att inleda ett fruktbart samarbete med Klingit kan verksamhetens visuella uttryck förbättras och designen kommunicera på ett direkt och effektivt sätt med målgruppen ifråga. Ta kontakt med Klingit för att få rådgivning kring hur ni kan förbättra er visuella identitet.

Låt kreativiteten genomsyra verksamheten

I förskolan är kreativitet ett verktyg som används på alla nivåer, inte minst i mötet och arbetet med barnen. Idag är datorer och digitala hjälpmedel en självklar del av undervisningen i förskolan med såväl datorer som kameror och Ipads. Barn som växer upp idag har en datorvana som var helt obefintlig för bara två decennier sedan. Med hjälp av en dator i förskolan kan barnen till exempel syssla med enklare form av programmering samt använda appar och särskilda spel avsedda för inlärning.